Actueel Nieuws

December 2019


In de afgelopen maanden hebben wij het Quinn model weer aan een aantal theorieën gekoppeld:
- Agile denken en handelen past bijzonder goed in het Quinn model;
- Experience heeft in het Quinn model vier dimensies gekregen;
- Voor werkstress en burnout is er een nieuwe scan ontwikkeld met behulp van het Quinn model.
Tijdens de ledenbijeenkomst van november hebben wij deze informatie met elkaar uitgewisseld.


Website trekt steeds meer bezoekers


In 2018 hadden wij ten opzichte van 2017 een toename van onze website-bezoekers van 30%. Het totaal kwam uit op 22.001 bezoekers.
In 2019 hadden wij ten opzichte van 2018 een toename van onze website-bezoekers van 34%. Het totaal kwam uit op 29.436 bezoekers.
Vanuit de hele wereld komen er vragen op ons af omtrent het gebruik van het model van Quinn waarbij wij onze hulp dan aanreiken.Meer nieuws? Klik HIER