Disclaimer

Vanuit onze waarden heeft u een ‘right to copy’. Alles wat u leuk vindt op deze website mag u kopiëren. Wij stellen het op prijs als u dan een verwijzing geeft of noemt waar u het vandaan heeft. Daarnaast vinden wij het leuk wanneer u ons op de hoogte stelt waar u de informatie van onze site voor heeft gebruikt. Zo kunnen wij uw en ons kennisnetwerk verder vormgeven.

Aanvragen voor toestemming vervalt met het adres.