Koppelingen met diverse andere modellen

In het advieswerk heeft iedereen overtuigingen en vooronderstellingen over de juiste manier van activiteiten uitvoeren. Die overtuigingen worden ook wel modellen genoemd. Die overtuigingen vormen ook als het ware een bril waar men door heen kijkt. Zo’n bril heeft dan een model als ‘lens’. Er zijn veel verschillende soorten lenzen, veel verschillende modellen. Een model is en blijft daarbij een hulpmiddel om de ingewikkelde werkelijkheid op een eenvoudige manier weer te geven. Modellen helpen ons om afbeeldingen te maken van, ideeën uit te wisselen over, en meer inzicht te krijgen in complexe verschijnselen in de werkelijkheid. Omdat de wereld zo ingewikkeld is, moeten we vaak een beroep doen op meer dan één model.

Modellen blijven zich ook ontwikkelen. Elke paar jaar ontstaat er een nieuw model dat organisaties doet veranderen. De betreffende benadering verwerft binnen zeer korte tijd de status van een ware hype en boeken over de modellen worden bestsellers. De rage is meestal na enkele jaren weer over, waarna een ander model dezelfde korte levenscyclus tegemoet gaat.

Bij de Quinn Association koppelen wij verschillende modellen aan het concurrerende waardemodel van Robert Quinn. Door het maken van dergelijke koppelingen ontstaat de mogelijkheid om de kracht en inzichten van model A te koppelen aan de kracht en inzichten van model B.

Eenvoudige termen

We geven je een eerste voorbeeld aan de hand van enkele eenvoudige termen.

Essentie

Een organisatie kan in haar aanpak verschillende oriëntaties hanteren:
 1. Een oriëntatie op vakmanschap, op professionals;
 2. Een oriëntatie op het proces;
 3. Een oriëntatie op de markt;
 4. Een oriëntatie op ondernemerschap

Koppeling met Quinn

Deze vier woorden passen dan als volgt in het model van Quinn:


Wij hebben bijvoorbeeld ook allerlei spreuken in de vier kwadranten van Quinn geplaatst. Hier volgt een kleine greep:

Kwadrant 1:
 • Als je eerlijk bent tegen jezelf, kun je nooit liegen.
 • Er zijn veel vlinders die ontkennen eerst rups te zijn geweest.
 • Hij is als een open boek… dat ik absoluut niet wil lezen.
 • Bij zeggen wat je denkt, is denken essentieel.
 • Doen is makkelijk, doorzetten maakt het verschil.
 • Iedereen is zichzelf, wie zou je anders zijn?
 • De waarheid ligt altijd bij diegene die je vertrouwt.
 • Follow the leader is een bevel; maar jij hebt de keuze.
 • Je kunt geen hand schudden met een gebalde vuist.
 • Praten met mensen die het met je eens zijn, is als communiceren met een echoput.

Kwadrant 2:
 • Volg je waarden en alles wat je doet is waardevol.
 • Routine: je elke dag voornemen om iets te doen wat je nog nooit eerder gedaan hebt.
 • Wie kookt ligt altijd voor op wie eet.
 • Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het te herhalen.
 • Als alles onder controle is, ga je gewoon niet snel genoeg.
 • De lengte van een voortgangsrapportage is omgekeerd evenredig aan de voortgang.
 • Kwaliteit is toeval uitsluiten.
 • Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
 • Planning maakt haast.
 • Een paar passen terug kan een begin van een aanloop zijn.

Kwadrant 3:
 • Een betekenisvolle visie doet het collectieve hart kloppen.
 • De grootste kracht die een mens heeft, is de kracht om te kiezen.
 • Denk nooit dat je niet kan winnen.
 • Tijd is kostbaar, de tijd in je leven onbetaalbaar.
 • Geen weg is te lang als je in een goed gezelschap bent.
 • Mikken alleen is niet genoeg, je moet ook raken.
 • Onderschat nooit de kracht van het vertellen van een goed verhaal.
 • Koop nooit dingen met een handvat, want dat betekent werk.
 • Als je je gezicht naar de zon draait valt de schaduw achter je.
 • Er bestaat geen slecht weer, alleen ongeschikte kleding.

Kwadrant 4:
 • Wie geen dromen heeft, heeft ook geen werkelijkheid.
 • Het geheim voor succes is jezelf kunnen zien door de ogen van de ander.
 • Dat je in de lift staat betekent nog niet dat je omhoog gaat.
 • Om dromen te realiseren moet je wakker worden.
 • Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien.
 • Wie geen verhaal heeft, moet gaan reizen.
 • Je kunt beter verdwalen dan vast blijven zitten in oude patronen.
 • Vrijheid is weten wie je bent.
 • Als arend zie je meer als mier.
 • Wijzen wijzen niet.


Meer informatie?